Våra klubbaktiviteter har lagts på is sedan sommaren 2019 på grund av Covid-19 och den pandemi det blivit. Lättnader i restriktionerna och vaccineringen gör att vi startar så smått, främst med utomhusträffar.


Flera fotoutflykter är planerade och kommer att genomföras när det blir möjligt. Utflykter med begränsat antal deltagare kommer att genomföras under hösten 2021. Intresserad att vara med så maila oss dina kontaktuppgifter så kommer info som svar på ditt mail.

Info om utflykterna kommer att presenteras här på hemsidan och ibland med mycket kort varsel.